LOADING

bias Tag

گزینه ی انحرافی

یکی از ترفندهای قدیمی که فروشندگان برای فروش یک محصول از آن استفاده می‌کنند این است که می توان با افزایش دادن تعداد گزینه‌ها بر انتخاب مشتری تاثیر گذاشت. اقتصاددانان تجربی هم این کلک را تحت عنوان “اثر گزینه انحرافی” میشناسند. در سال ۱۹۸۲، جوئل هوبر ، جان پین و کریستوفر پوتو در مقاله ای […]