LOADING

Altruism Tag

Get Some Good Sleep Tonight, Tomorrow We Will Need Your Help

getting good sleep makes us more social

رابین‌ هود و پینوکیو دیدار می‌کنند

پریسا نویدی مردم اغلب دوست دارند تصور مثبتی از خودشان داشته باشند و چون ارزش زیادی برای صداقت قائل هستند زمانی که برای بدست آوردن چیزی تقلب می‌کنند یا دروغ می‌گویند این تصویر خدشه‌دار می شود. این تضاد، آشفتگی ذهنی‌ای به‌وجود می‌آورد که به عنوان “ناسازگاری اخلاقی” شناخته می‌شود و باعث بالا رفتن اضطراب در […]