LOADING
June 6, 2019 Leave your thoughts

در اهمیت اثرگذاری بر تصمیم‌های دیگران

کمک کردن به دیگران معمولا لذت‌بخش است و مورد مشورت قرارگرفتن – به خصوص وقتی پای تصمیمهای حساس و سخت در میان است – حس خوشایندی از مفید بودن، اهمیت داشتن و تحسین شدن به ما می‌دهد. به همین .دلیل، شاید خیلی‌ها حس منفی این توییت را راحت و بی‌واسطه درک کنند.

اما توجه به سادگی همدردی ما با این نظر ، ما را به سوال مهمی راهنمایی می کند. چرا از کمک کردن به دیگران لذت می بریم؟ و شاید مهمتر از آن ، چرا از بی اعتنایی به کمک و مشورتِ ما ناراحت می شویم؟
کمک به دیگران جز صرف هزینه (وقت، انرژی، …) برای ما چه دارد ؟ توییت های پایین دو مورد جواب به این سوال هستند.

برای کسانی که تحقیقات علوم شناختی در مورد اثرگذاری و اثرپذیری اجتماعی را دنبال می کنند، این توییتها یاداور نکته های جالبی هستند.

آیزن‌ برگِر و همکاران در سال ۲۰۰۳ فعالیت مغزی داوطلبان بزرگسال را در حین شرکت در یک بازی کامپیوتری گرافیکی سه نفره ثبت کردند. در این بازی ساده، سه آواتار یک توپ را به هم پاس می دهند. یکی از سه آواتار را داوطلب ما کنترل می کند. در طی بازی، گاهی اوقات، دو آواتار دیگر به داوطلب ما بی‌اعتنایی می‌کنند و به مدت ده-پانزده ثانیه توپ را به همدیگر پاس می‌دهند. در حین این دوره‌های کم‌محلی، فعالیت عصبی در بخشهایی از مغز افزایش پیدا کرد که به “شبکهء درد” معروف است. انگار که بازنمایی کم محلی دیگران در معز شبیه حس درد ناشی از شوک الکتریکی باشد.

در مطالعه دیگری، دانیل کمپبل و همکاران نشان دادند که وقتی دیگران، سلیقهء ما در موزیک را تایید می‌کنند، مغز ما جوری واکنش نشان می‌دهد که انگار به گرسنه غذا یا به فقیر پول داده باشند. تایید سلیقه ما ، به خودی خود و حتی وقتی هیچ نفع مالی در کار نیست ، مراکز حساس به پاداش و لذت را در مغز ما فعال می‌کند.

همین اواخر، در آزمایشگاه ما، یوری هرتز (که الان در دانشگاه حیفا برای خودش استاد شده)، فعالیت مغزی را در حین مشاوره دادن به دیگران اندازه‌گیری کرد و نشان داد که حساسیت ما به توجه دیگران به آرا و نظرات مان به شکل گسترده ای در مغز بازنمایی میشود. از یک طرف رابطه ما با مشورت‌گیرنده و میزان توجه او به نظر ما در مراکز توجه و پاداش بازنمایی می‌شوند. از طرف دیگر، میزان موفقیت ما در رقابت با مشاور رقیب هم در بخش دیگری از مغز پیگیری می‌شود.

Activity in right TPJ was higher when subject was ignored vs. when they were chosen.

اگر شما هم از تجربه خودتان و یا دیگران، در این مورد چیزی مشاهده کرده‌اید برای ما بنویسید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.